מי שרוצה יש לי חפצי חנות חמוכה ויום העצמאות מי שיש לו בקשה שאכתוב מה הוא צריך ואגיד לו אם נשאר=]