כן כן גם לפי דעתי "שובר שורות" הסדרת הכי טובה..


מה דעתכם?