הבחינות למחלקת חוק וסדר מבוטלות עד הודעה חדשה,סליחה מראש לכל מי שתיכנן להגיע.