לאחרונה אנו ערים לתופעה שהולכת ותופסת תאוצה במשחק, שחקנים רבים משתמשים בתוכנות מסוגים שונים כדי להתקדם במשחק באופן לא הוגן.

לאחר ששוחחנו על הנושא,כעת החלטנו במערכת צוות ההנהלה כי משתמש אשר המערכת תתפוס אותו משתמש בבוט יענש עפ"י מדרגות הורדת נסיון שנקבעו מראש.
פעם ראשונה 1000 נסיון, פעם שנייה 2000 נסיון, פעם שלישית 4000 נסיון וכן הלאה בכפולות של 2.

בזמן שישנם שחקנים שמשקיעים שעות על גבי שעות כדי להתקדם במשחק,לצערי יש כאן כאלה שחושבים שרמאות היא דרך קלה ונוחה - אנחנו לא נתן לכך יד, אני מודיע באופן חד משמעי שהחל מהיום שחקן שיתפס יענש - אין בכלל ויכוח בנושא.

ההודעה הנ"ל היא הודעה כללית ורלוונטית לכולם,שחקנים שכבר נתפסו בעבר יודעים על מה מדובר בדיוק. ראו זאת כאזהרה אחרונה.