המשימות התאפסו מי שרוצה עוד מעט אני הולך לאנגל אני צריך שיעייפו אותה