אשכול המכירה שלי!

שריון הברזל
קישור לחפץ:
http://battle.co.il/ItemInfo.php?id=63
הדרדרות - 78.07
מחיר - 100 כסף

מגן אל הקרח
קישור לחפץ:
http://battle.co.il/ItemInfo.php?id=296
הדרדרות - 84.8
מחיר - 120 כסף

עגיל החיים
קישור לחפץ:
http://battle.co.il/ItemInfo.php?id=265
הדרדרות - 85.44
מחיר - 30 כסף

שריון הצב
קישור לחפץ:
http://battle.co.il/ItemInfo.php?id=62
הדרדרות - 10.37
מחיר - 40 כסף

שריון הצב
קישור לחפץ:
http://battle.co.il/ItemInfo.php?id=62
הדרדרות - 41.69
מחיר - 120 כסף

חרב הדורבן
קישור לחפץ:
http://battle.co.il/ItemInfo.php?id=187
הדרדרות - 41.69
מחיר - 120 כסף

עגיל הנזק
קישור לחפץ:
http://battle.co.il/ItemInfo.php?id=85
הדרדרות - 89
מחיר - 23 כסף

טבעת הספרטנים לייט
קישור לחפץ:
http://battle.co.il/ItemInfo.php?id=146
הדרדרות - 87.94
מחיר - 32 כסף

יש לי גם:
עגיל הבלבול
הדרדרות: 98.8
מחיר - 57

קסדת המצרים
הדרדרות:99.6
מחיר - 55

תליון החיים
הדררדות:99.6
מחיר -34

כפפות עור

הדרדרות:99.6
מחיר - 30

מוכר גם זהב ב42 ליחידה!