חרב הדורבן למכי&#1.jpgשיריון הצב למכי&#1.jpg
מוכר את השיריון ב5 זהב.
החרב ב6 זהב.